Održan regionalni sastanak DEFEND Projekta

Prezentacija direktora VSI Kraljevo na 42. Seminaru za inovacije znanja veterinara
23. 02. 2021.

Održan regionalni sastanak DEFEND Projekta

U petak 03. septembra, u prostorijama VSI Kraljevo održan je regionalni sastanak u vezi radnog paketa 9 DEFEND Projekta „Merenje postojanosti antitela posle vakcinacije za LSD na Balkanu“. Sastanku su prisustvovale kolege sa veterinarskog fakulteta u Tirani, Veterinarskog fakultata iz Skoplja, Specijalistička veterinarske laboratorje iz Podgorice, NIV Novi Sad i VSI Kraljevo.

Na sastanku je bilo reči o realizaciji zadataka radnog paketa 9 DEFEND projekta. Svaki od učesnika sastanka je predstavio dosadašnje rezultate i planove i rokove za dalju realizaciju. Učesnici su takođe snabdeveni neophodnim ELISA kitovima neophodnim za ispitivanje prikupljenih uzoraka.