Odeljenje za uzorkovanje, prijem materijala, sterilizaciju i pripremu podloga

U okviru laboratorije kao posebna organizaciona jedinica funkcioniše prijemno odeljenje. Prevashodna uloga ovog odeljenja je prijem materijala i uzorkovanje na terenu čime se obezbeđuje da u laboratoriju uđe po kvalitetu i kvantitetu odgovarajući uzorak. U prijemnom odeljenju vrši se priprema hranljivih podloga i pranje i sterilizacija laboratorijskog posuđa i instrumenata što ima za cilj obezbeđenje elementarnih uslova za nesmetan i kontinuiran rad laboratorije.

Zaposleni u odeljenju:

Mišo Kolarević, vet.spec.

Direktor Veterinarskog instituta
Mišo Kolarević, vet.spec.

Direktor Veterinarskog instituta

+381.36.361.361 lok. 19

Predrag Marković, vet. tehničar

Veterinarski tehničar za uzorkovanje
Predrag Marković, vet. tehničar

Veterinarski tehničar za uzorkovanje

+381.36.361.361

Ivana Vukomanović, vet. tehničar

Veterinarski tehničar na prijemu
Ivana Vukomanović, vet. tehničar

Veterinarski tehničar na prijemu

+381.36.361.361

Milan Zlatojević, vet. tehničar

Veterinarski tehničar za podloge
Milan Zlatojević, vet. tehničar

Veterinarski tehničar za podloge

+381.36.361.361

Dragan Vukadinović, vet. tehničar

Veterinarski tehničar za uzorkovanje
Dragan Vukadinović, vet. tehničar

Veterinarski tehničar za uzorkovanje

+381.36.361.361

Andrija Stoševski, vet. tehničar

Veterinarski tehničar
Andrija Stoševski, vet. tehničar

Veterinarski tehničar

+381.36.361.361

Svetlana Krdžić, vet. tehničar

Veterinarski tehničar na prijemu
Svetlana Krdžić, vet. tehničar

Veterinarski tehničar na prijemu

+381.36.361.361

Smiljana Lazović, higijeničar

Perač laboratorijskog posuđa
Smiljana Lazović, higijeničar

Perač laboratorijskog posuđa

+381.36.361.361

Marina Vujošević, higijeničar

Perač laboratorijskog posuđa
Marina Vujošević, higijeničar

Perač laboratorijskog posuđa

+381.36.361.361