___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

DELATNOST RADA

Najvažnije delatnosti VSI „Kraljevo“ obuhvataju:

° U oblasti zaštite životinja: pripremu i realizaciju mera preventive, laboratorijsku dijagnostiku, rano otkrivanje, praćenje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja, a posebno zoonoza,

° U oblasti kontrole namirnica životinjskog porekla, hrane za životinje i vode: laboratorijsku kontrolu higijenske ispravnosti i kvaliteta sirovina, proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje i vode, površinskih i otpadnih voda,

° Zaštitu životne sredine i veterinarsku sanitaciju (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju),

° Preventivu i lečenje steriliteta životinja i

° Promet veterinarskih lekova, vakcine i opreme.

______Navedene delatnosti VSI „Kraljevo“ obavlja na području 25 opština jugo-zapadne Srbije (Raški, Rasinski, Moravički i Zlatiborski upravni okrug), koji je dominantno brdsko-planinski. Teritorija ovih opština iznosi približno 15.000 km2 površine, sa oko 1.000.000 stanovnika, na kojoj se nalazi između 20% i 30% stočnog fonda Republike Srbije, u zavisnosti od vrste životinja.
______Na epizootiološkim područjima VSI „Kraljevo“ nalazi se raznovrstan i brojan stočni fond. Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku iz 2002. godine, kao i podataka veterinarske službe, na ovom području ima oko 200045 goveda, 462692 ovaca, 230482 svinja, 1397994 živinem 138900 pasa i 30700 konja.
______Na ovom prostoru, posebno je značajna živinarska i ovčarska proizvodnja, a na teritoriji pojedinih opština i govedarska i svinjarska.


Ovlašćenja za obavljanje delatnosti

______Obezbeđujući uslove za obavljanje pojedinih poslova od prvih godina rada do današnjih dana, VSI „Kraljevo“ je pravo za određene analize ostvarivao dobijanjem rešenja nadležnih ministarstava za obavljanje pojedinih poslova:

- Rešenje o određivanju preduzeća i drugih pravnih lica koja ispunjavaju uslove za vršenje ispitivanja kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda („Sl.glasnik R.Srbije“ br.16/91);

- Rešenje o određivanju organizacija koje mogu vršiti ispitivanja zdravstvene i kvalitativne ispravnosti stočne hrane životinjskog porekla i bilja („Sl.glasnik R.Srbije“ br.77/91);

- Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova za proizvodnju pomoćnih lekovitih sredstava koja se koriste u veterinarskoj medicini (Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br.323-07-00262/92-05 od 12.06.1992) - Odnosi se na proizvodnju Brucela antigena za sporu aglutinaciju;

- Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova za promet lekova i pomoćnih lekovitih sredstava na veliko koji se koriste u veterinarskoj medicini (Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br.323-07-01110/92-05 od 14.09.1992);

- Rešenje o određivanju koordinirajućih – referentnih laboratorija (Savezna Republika Jugoslavija - Savezno Ministarstvo za poljoprivredu br.5/004-001/016 od 18.02.1993) Međureginalni veterinarski zavod u Kraljevu se određuje kao referentna laboratorija za KJU-groznicu;

- Rešenje o ispunjenosti uslova istraživačko razvojne jedinice „Odsek za naučnoistraživački rad“ u sastavu ustanove VSI „Kraljevo“, za obavljanje naučnoistraživačke delanosti radi ostvarivanja opšteg interesa (Ministarstvo za nauku i tehnologiju R.Srbije br. 660-02-182/93-02 od 31.10.1994);

- Rešenje o ispunjenosti uslova za uvoz i promet lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava koji se upotrebljavaju u veterini, na veliko (Savezna Republika Jugoslavija - Savezno Ministarstvo za privredu – Uprava za zaštitu bilja i veterinarstvo br.3/0-06-026/001 od 12.12.1994);

- Rešenje o ispunjenosti uslova veterinarske službe za obavljanje određenih vrsta laboratorijskih ispitivanja („Sl.glasnik R.Srbije“ br.28/1995);

- Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova za promet lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava koji se upotrebljavaju u veterini na malo - veterinarska apoteka u objektu u Kraljevu, ul. Beogradska (Savezna Republika Jugoslavija - Savezno Ministarstvo za poljoprivredu br.6 /0-06-038/001 od 17.12.1996);

- Rešenje o ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitarnih uslova za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarstvu (Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vosoprivrede Republike Srbije br.323-07-1643/2000-05 od 28.08.2000);

- Rešenje o ispunjenosti uslova u pogledu kadra, objekta, tehničkih uslova i odgovarajuće opreme i ovlašćenju za obavljanje poslova laboratorijske dijagnostike influence živine i atipične kuge živine u uzorcima patološkog materijala domaćih i divljih životinja primenom seroloških ispitivanja, izolacije, identifikacije i tipizacije virusa (Ministarstsvo poljoprivrede, šumarstva i vosoprivrede Republike Srbije br.323-06-3189/2007-05 od 12.04.2007);

Ovaj status Nacionalne referentne laboratorije za avijarnu influencu atipičnu kugu živine, potvrđuje se svake godine uspešnim rezultatima dobijenim u okviru međulaboratorijskog testiranja organizovanog od strane svetske referentne laboratorije.

- Rešenje o upisu „Vet.apoteka VSI „Kraljevo“„ u Registar pravnih lica koja obavljaju veterinarsku delatnost (Ministarstsvo poljoprivrede, šumarstva i vosoprivrede Republike Srbije br.323-06-02998/2009-05 od 21.04.2009).