___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

• ORALNA VAKCINACIJA LISICA PROTIV BESNILA

datum: 27.12.2010. godine

 

Da bi se iskorenilo besnilo u Srbiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva u vodoprivrede, Uprava za veterinu u saradnji sa Evropskom komisijom planira da sprovede prolećne i jesenje kampanje oralne vakcinacije lisica na području cele zemlje. Mamci koji sadrže hranu primamljivog mirisa i ukusa za lisice i druge divlje mesojede u čijoj se unutra-šnjosti nalazi kapsula sa rastvorom vakcine protiv besnila. Oni će biti distribuirani iz vazduha na teritoriji cele zemlje izuzev naseljenih mesta i gradova.Kampanja vakcinacije trajaće od jeseni 2010. godine u narednih pet godina, dva puta godišnje, na proleće i na jesen. Kapsula vakcine smeštena je u okruglom mamcu debljine 1,5 cm prečnika 4 cm. Mamac ima jak miris kako bi privukao lisice. Kada zagrize mamac, životinja probija i kapsulu i na taj način sluznica usne duplje dođe u kontakt sa vakcinom čime se i izvrši vakcinacija.
Mamci nisu opasni za domaće životinje ali vakci na nije namenjena za vakcinaciju pasa, mačaka i drugih domaćih životinja. Prema propisima, domaće životinje moraju biti vakcinisane inaktivisanom - mrtvom vakcinom pa se ne smeju vakcinisati oralnom vakcinom u čijem je sadržaju živi, atenuirani soj virusa.

Proizvođač, regulatorna tela za registraciju vakcine i doktori veterinarske medicine izradili su za građane u područjima vakcinacije sledeće PREPORUKE:

1. Ne dodirujte mamce (vakcine) i ne dozvolite da deca ili životinje budu u kontaktu sa vakcinom,
2. Ne uništavajte mamce (vakcine),
3. U slučaju kontakta sa mamcem - vakcinom, odmah operite ruke vodom i sapunom i posavetujte se sa lekarom,
4. U slučaju da domaće životinje dođu u kontakt sa vakcinom posavetujte se sa veterinarom,
5. Dve nedelje od vakcinacije pse i mačke držite zatvorene ili vezane i nemojte dozvoljavati domaćim životinjama, prvenstveno psima i mačkama, da budu u zoni vakcinacije.