___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

POLITIKA KVALITETA

______Veterinarski specijalistički institut želi da bude među vodećim ustanovama u Republici Srbiji iz oblasti dijagnostike i suzbijanja bolesti, proizvodnje dijagnostičkih sredstava kao i ispitivanju namirnica životinjskog porekla i stočne hrane.

______Ovaj cilj VSI će postići:

 • Visokim nivoom kvaliteta usluga našim korisnicima i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 • Stalnim poboljšanjem kvaliteta naših usluga kao i kontinuiranim radom na edukaciji naših korisnika, uz smanjenje troškova i poštovanje važećih zakona i propisa,
 • Održavanjem i poboljšanjem znanja i svesti svih zaposlenih o kvalitetu kroz odgovarajuću obuku, kao i povećanjem njihove motivacije za rad kroz poboljšanje uslova rada i životnog standarda,
 • Uspostavljanjem efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim korisnicima naših usluga i drugim relevantnim organizacijama, a u cilju što bolje međusobne razmene informacija, kao i provere kompetentnosti naše laboratorije,
 • Izgradnjom stabilnih i čvrstih partnerskih odnosa sa isporučiocima repromaterijala, opreme, dijagnostičkih sredstava i usluga, kroz razvijanje međusobnog poverenja, i kontinuirane razmene znanja i iskustava,
 • Održavanje i stalno poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom zasnovanog na standardu SRPS ISO 9001:2001 i standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.
 • Svi zaposleni u VSI-u su odgovorni da obavljaju aktivnosti i donose odluke u skladu sa ovom politikom kvaliteta.

______Svi rukvodioci u VSI-u su ovlašćeni i odgovorni za dosledno sprovodjenje ove politike i uključivanje svih zaposlenih u njenu realizaciju.

______Predstavnik rukovodstva za kvalitet je odgovoran i ovlašćen za održavanje i neprekidno poboljšanje našeg sistema upravljanja kvalitetom.

 

 

Politika kvaliteta Sektora za laboratorijska ispitivanja

______Obaveza je svih odeljenja u okviru sektora za laboratorijska ispitivanja VSI Kraljevo, u kojima se izvode laboratorijska ispitivanja da postignu i održavaju visok standard kvaliteta u svim aspektima procesa laboratorijskih ispitivanja.

______Visok nivo kvaliteta naše standardne laboratorijske usluge, koja se sastoji i z uzorkovanja klini čkog materijala, hrane, vode i sirovina, planiranja i izvodjenja ispitivanja, obrade rezultata i dostavljanja izveštaja o ispitivanju korisnicima, će se postići:

 • uspostavljanjem sistema kvaliteta i zadovoljavanjem tehničkih zahteva prema standardu SCS ISO/IEC 17025:2008,
 • primenom principa dobre laboratorijske prakse (GLP),
 • stalnom standardnom uslugom koja će biti u skladu sa navedenim metodama i zahtevima korisnika i
 • realizacijom sledećih ciljeva:
 • stalno zadovoljenje korisnika rezultatima ispitivanja,
 • poštovanje ugovorenih rokova ispitivanja i zakonskih propisa,
 • stalno unapređenje metoda ispitivanja i stručnosti rada laboratorije.

______Za tumačenje i upoznavanje zaposlenih sa ovom politikom i dokumentacijom sistema menadžmenta odgovoran je rukovodilac sektora za laboratorijska ispitivanja, a za njeno sprovođenje odgovorni su svi zaposleni u sektoru za laboratorijska ispitivanja.

______Za uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta prema standardu SCS ISO/IEC 17025 odgovaran je predstavnik rukovodstva za kvalitet.