___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

REFERENTNOST

______ Nacionalna referentna laboratorija za avijarnu influencu i atipičnu kugu živine (Njukastl bolest živine) Republike Srbije , radi u okviru Sektora za laboratorijska ispitivanja, kao najvažnijeg organizacionog dela Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo“.

______Ispoljeno poverenje države, koje se ogleda u davanju referentnosti za avijarnu influencu (i influencu generalno), je plod velikog iskustva, stručnosti i kvalitetnih rezultata koje je naša ustanova davala u toku celog svog postojanja. Njeni veliki uspesi u oblasti ispitivanja uzročnika bolesti živine i ptica, a među njima posebno virusnih, kulminira u zadnjih desetak godina.

______U ovom peridu VSI „Kraljevo“, nakon školovanja i stručnog usavršavanja kadrova u ovoj oblasti kreće da se značajnije bavi i ispitivanjem prisustva uzročnika virusnih bolesti kod divljih životinja, posebno ptica, u početku iz sopstvenih sredstava, a uskoro i sa podrškom države, odnosno Uprave za veterinu i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Uz navedene aktivnosti, VSI „Kraljevo“, u poslednjih pet godina, na sopstvenu inicijativu, otpočinje i direktnu saradnju sa nekoliko svetski i evropski najznačajnijih ustanova u ovoj oblasti. Nakon toga su usledile stručna usavršavanja nekoliko kolega VSI „Kraljevo“, u laboratorijama ovih ustanova, pre svega u laboratoriji Instituta „Friedrich Loeffler“ u Insel Riemsu u Nemačkoj, jednoj od referentnih laboratorija Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) za ovu oblast.

______Te posete su rezultirale uvođenjem najsavremenijih biomolekularnih metoda dijagnostike avijarne influence, ali i mnogih drugih bolesti životinja, obzrom da je polje primene ovih tehnika u međuvremenu postalo jako široko. Tako VSI „Kraljevo“ postaje lider u primeni ovih dijagnostičkih tehnika, ne samo u Republici Srbiji već i u regionu.

 

______Izveštaja o rezultatima međulaboratorijskog testiranja kompetentnosti referentnih laboratorija za dijagnostiku avijarne influence i atipične kuge živine za 2010. pokazuje da je:

  1. U okviru dijagnostike avijarne influence, od ukupno 43 laboratorije koje su učestvovale u testiranju, 23 laboratorije (među kojima je i VSI „Kraljevo“) dobilo je 100% tačan rezultat;
  2. U okviru dijagnostike atipične kuge živine, od ukupno 43 laboratorije koje su učestvovale u testiranju, 11 laboratorija (među kojima je i VSI „Kraljevo“) dobilo je 100% tačan rezultat;
  3. Od ukupno 43 laboratorije koje su učestvovale u testiranju na avijarnu influencu i atipičnu kugu živine, samo 10 laboratorija (među kojima je i VSI „Kraljevo“) dobilo je 100% tačan rezultat na obe ispitivane bolesti.