___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

USLUGE - PATO-MORFOLOšKA ISPITIVANJA


Vrsta uzorka: kl. materijal

° Sekcija leša
° Pato-anatomski pregled
° Pato-histološki preparat



® - akreditovana