___VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT - KRALjEVO
Pretraga:
ENG SRB

USLUGE - PARAZITOLOšKA ISPITIVANJA


Vrsta uzorka: kl. materijal

° Pregled na trihinelozu metodom kompresije ®
° Pregled na trihinelozu metodom digestije ®
° Pregled pčela na varozu (mikroskopski) ®
° Pregled pčela na nozemozu (mikroskopski) ®
° Koprološki pregled-nativan
° Nativni preparat na kokcidije
° Određivanje jačine invazije (kvanti. metodom sedimentacije i flotacije)
° Pregled krvnih razmaza
° Pregled kutanih isečaka na ektoparazite
° Pregled na ektoparazite živine
° Determinacija parazita iz digestivnog trakta
° Determinacija paramfistomida po metodi Nesmark
° Pregled na prisustvo parazita u mesu
° Trihineloza - IF sa titracijom
° Determinacija parazita
° Pregled pčela na tropilelozu
° Pregled pčela na etiniozu
° Dijagnostika toksoplazmoze - IF sa titracijom
° Dijagnostika ehinokokoze - IF sa titracijom
° Pregled uzoraka krvi na dirofilariozu
° Pregled uzoraka krvi pasa na babezielozu i erlihiolozu
° Pregled pčela na akarozu (mikroskopski)® - akreditovana