Објављен Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину

Посета делегације из Казахстана
14. 02. 2018.
Студијски боравак наших колега у Тераму
22. 03. 2018.

Објављен Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину

9. 2. 2018. године у Сл.гласнику РС објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравсвене заштите животиња за 2018. годину. Правилник у целости можете преузети на адреси: http://www.vet.minpolj.gov.rs