Посета делегације из Казахстана

Објављен Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину
23. 02. 2018.

Посета делегације из Казахстана

У периоду од 22. до 26. јануара 2018. године, у Ветеринарском специјалистичком институту “Краљево” боравила је делегација из Казахстана коју су чиниле колеге из националног центра за ветеринарство (National Reference Center for Veterinary), Републичке ветеринарске лабораторије (Republic Veterinary Laboratory) и Казахстанског научно-истраживачког ветеринарског института (Kazakh Scientific Research Veterinary Institute). Посета је уприличена у договору надлежних министарстава Казахстана и Републике Србије у циљу размене искустава у поступку контроле заразне болести Нодуларни дерматитис (LSD-Lumpy Skin Disease).

Током посете гостима из Казахстана пружена је обука у области молекуларних, серолошких и патохистолошких метода за детекцију и диференцијацију LSD i Capripox вируса као и обука у погледу мера за рано откривање, спречавање ширења, контролу кретања, сузбијање и искорењивање ове болести.

Уједно, колеге из Казахстана су имали прилику да се, кроз видео презентацију и у непосредном разговору, упознају са историјатом нашег института, пређашњим резултатима, опремским и кадровским капацитетима и делом планова за будуће време. Колеге из Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде представиле су организацију ветеринарске службе и мере и активности спроведене током појаве болести у Републици Србији 2016. године. Гости су узвратили презентацијом својих капацитета и система организације ветеринарске службе у својој земљи.
Заједнички је закључак да је ова посета први корак у успостављању дугорочне сарадње између наших институција, те да би следећи био усаглашавање текста споразума о сарадњи и његово потписивање. Констатовано је да би кључни облици даље сарадње требали бити обуке за младе стручњаке и заједничко публиковање научних и стручних радова.

Слободно време искоришћено је за посету Манастиру Жича и Врњачкој Бањи, као и за необавезно дружење. Према речима гостију, из нашег института, али из Краљева и Србије, носе најлепше утиске са посебним нагласком на срдачност и гостопримство.

Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде пружила је пуну подршку у припреми и реализацији ове посете.