20. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa i 29. Savetovanje Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Studijski boravak naših kolega u Teramu
22. 03. 2018.
Poseta laboratoriji “AGRIVALYS 71”
05. 04. 2018.

20. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa i 29. Savetovanje Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

У организацији Српског ветеринарског друштва у наредном периоду ће бити одржан 20. Симпозијум епизоотиолога и епидемиолога и 29. Саветовање Дезинфекција, дезинсекција и дератизација – Један свет, једно здравље.

Више информација о овим догађајима можете погледати на сајту Српског ветеринарског друштва www.svd.rs