20. Симпозијум епизоотиолога и епидемиолога и 29. Саветовање Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Студијски боравак наших колега у Тераму
22. 03. 2018.
Посета лабораторији “AGRIVALYS 71”
05. 04. 2018.

20. Симпозијум епизоотиолога и епидемиолога и 29. Саветовање Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

У организацији Српског ветеринарског друштва у наредном периоду ће бити одржан 20. Симпозијум епизоотиолога и епидемиолога и 29. Саветовање Дезинфекција, дезинсекција и дератизација – Један свет, једно здравље.

Више информација о овим догађајима можете погледати на сајту Српског ветеринарског друштва www.svd.rs