20. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa i 29. Savetovanje Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Studijski boravak naših kolega u Teramu
22. 03. 2018.
Poseta laboratoriji “AGRIVALYS 71”
05. 04. 2018.

20. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa i 29. Savetovanje Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

U organizaciji Srpskog veterinarskog društva u narednom periodu će biti održan 20. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa i 29. Savetovanje Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – Jedan svet, jedno zdravlje.

Više informacija o ovim događajima možete pogledati na sajtu Srpskog veterinarskog društva www.svd.rs