Studijski boravak naših kolega u Teramu

Objavljen Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu
23. 02. 2018.
20. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa i 29. Savetovanje Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
28. 03. 2018.
Objavljen Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu
23. 02. 2018.
20. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa i 29. Savetovanje Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
28. 03. 2018.

Studijski boravak naših kolega u Teramu

U periodu od 12. – 14. marta 2018. godine naše kolege Milanko Šekler i Mišo Kolarević boravili su u ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE dell Abruzzo e dell Molise “G: Caporale”, Teramo, Italy (IZS). Boravak je upriličen radi treninga u oblasti detekcije i identifikacije vektora Bolesti plavog jezika. Trening je sproveden od strane kolega iz odeljenja za entomologiju a sastojao se od teoretskog i praktičnog dela.

U teoretskom delu predstavljene su osnovne morfološke karakteristike kuliokoida, teritorijalna distribucija pojedinih vrsta, uloga kulikoida u širenju drugih bolesti, poput Kuge konja (African horse sickness), osnovni principi njihovog pravilnog prikupljanja, pripreme i čuvanja laboratorijskog uzorka.

Tokom praktičnog dela treninga kolege su imale zadatak da, u laboratorijskim uzorcima, utvrde ukupan broj insekata, broj i vrstu vektorskih i nevektorskih vrsta kulikoida, kao i eventualno prisustvo vrste Cullicoides imicola. Po okončanju treninga učesnicima su dodeljeni sertifikati o učešću. Model, intenzitet kao i izvođači treninga omogućili su kolegama ovladavanje veštinama koje će, uz sticanje rutine kroz svakodnevni rad, omogućiti samostalanost u detekciji i identifikaciji ove vrste insekata.

Poseta je bila i prilika da se sa drugim kolegama iz IZS razmene iskustva u oblastima koje nisu bile predmet treninga, kao što je dijagnostika i epizootiologija Bolesti kvrgave kože.

Zajednički je zaključak da je poželjno naći modele i ideje za buduću saradnju IZS i Veterinarskog specijalističkog instituta “Kraljevo” te da će obe strane na tome raditi u narednim nedeljama i mesecima.

Ovom prilikom želimo da iskažemo posebnu zahvalnost Mariji Gofredo (Maria Goffredo) i njenim saradnicima Đuzepe Manćiniju (Giusepe Mancini) i Adrijani Santili (Adrian Santilli) za odličan trening, nesebični transfer znanja i iznad svega iskazanu ljubaznost i gostoprimstvo.