Студијски боравак наших колега у Тераму

Објављен Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину
23. 02. 2018.
20. Симпозијум епизоотиолога и епидемиолога и 29. Саветовање Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
28. 03. 2018.

Студијски боравак наших колега у Тераму

У периоду од 12. – 14. марта 2018. године наше колеге Миланко Шеклер и Мишо Коларевић боравили су у ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE dell Abruzzo e dell Molise “G: Caporale”, Teramo, Italy (IZS). Боравак је уприличен ради тренинга у области детекције и идентификације вектора Болести плавог језика. Тренинг је спроведен од стране колега из одељења за ентомологију а састојао се од теоретског и практичног дела.

У теоретском делу представљене су основне морфолошке карактеристике кулиокоида, територијална дистрибуција појединих врста, улога куликоида у ширењу других болести, попут Куге коња (African horse sickness), основни принципи њиховог правилног прикупљања, припреме и чувања лабораторијског узорка.

Током практичног дела тренинга колеге су имале задатак да, у лабораторијским узорцима, утврде укупан број инсеката, број и врсту векторских и невекторских врста куликоида, као и евентуално присуство врсте Cullicoides imicola. По окончању тренинга учесницима су додељени сертификати о учешћу. Модел, интензитет као и извођачи тренинга омогућили су колегама овладавање вештинама које ће, уз стицање рутине кроз свакодневни рад, омогућити самосталаност у детекцији и идентификацији ове врсте инсеката.

Посета је била и прилика да се са другим колегама из ИЗС размене искуства у областима које нису биле предмет тренинга, као што је дијагностика и епизоотиологија Болести квргаве коже.

Заједнички је закључак да је пожељно наћи моделе и идеје за будућу сарадњу ИЗС и Ветеринарског специјалистичког института “Краљево” те да ће обе стране на томе радити у наредним недељама и месецима.

Овом приликом желимо да искажемо посебну захвалност Марији Гофредо (Maria Goffredo) и њеним сарадницима Ђузепе Манћинију (Giusepe Mancini) и Адријани Сантили (Adrian Santilli) за одличан тренинг, несебични трансфер знања и изнад свега исказану љубазност и гостопримство.