Одржани епизоотиолошки састанци

Посета лабораторији “AGRIVALYS 71”
05. 04. 2018.
Посета Управе за војно здравство Министарства одбране са гостима
24. 04. 2018.

Одржани епизоотиолошки састанци

По објављивању Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину као и пратећих планова и упутстава, стекли су се услови за отпочињање кампањских активности на реализацији ових послова. Према устаљеној пракси, у ораганизацији Ветеринарског специјалистичког института “Краљево”, и републичке ветеринарске инспекције, организовани су епизоотиолошки састанци са представницима ветеринарских субјеката којима су додељни послови из Програма мера. За златиборско епизоотиолошко подручје (Златоборски округ), сатанак је одржан у среду, 04.04.2018. године у Ужицу, а за рашко (Рашки, Моравички и Расински округ) дан касније, 05.04.2018. године.

Према утврђеном дневном реду на састанцима је разматрана актуелна епизоотиолошка ситуација и разматран Правилник о утврђивању Програма мера. Посебан акценат стављен је на спровођење имунопрофилактичких мера у оптималном обиму и динамици. Колеге су упознате и са новим софтверским пакетом у Уносној форми за регистрацију оваца и коза који је припремила Управа за ветерину а у циљу ефикаснијег праћења спровођења ових послова.

У оквиру тачке разно највећи део дискусије односио се на начин уплате  накнада које су прописане чланом 140. Закона о ветеринарству. Непосредно пре састанка, Управа за ветерину је свим ветринарским организацијама проследила обавештење по овом питању, са аутентичним тумачењем Министарства финансија.