Poseta laboratoriji “AGRIVALYS 71”

20. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa i 29. Savetovanje Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
28. 03. 2018.
Održani epizootiološki sastanci
10. 04. 2018.

Poseta laboratoriji “AGRIVALYS 71”

U periodu od 21. do 23. 03.2018. godine, kolega, saradnik za virusologiju, Dejan Vidanović boravio je u Francuskoj, u poseti kompaniji “BIOSELLAL” u Lionu (Lyion) i laboratoriji “AGRIVALYS 71” u Makonu (Macon).

Kompanija “BIOSELLAL” bavi se proizvodnjom kompleta za detekciju mikroorganizama, patogenih za ljude i životinje, molekularnim dijagnostičkim tehnikama. Predstavnici ove kompanije boravili su 2017. godine u VSI Kraljevo radi konsultacija u vezi razvijanja novih proizvoda i poseta kolege Vidanovića imala je za cilj nastavak tih konsultacija kao i detaljno upoznavanje sa proizvodnim programom i razmatranje mogućnosti korišćenja dijagnostičkih kompleta ove kompanije u našim laboratorijama.

Poseta laboratoriji “AGRIVALYS 71” bila je prilika da se stekne uvid u iskustva i način rada francuskih kolega. U ovoj laboratoriji se godišnje obradi oko 400 000 uzoraka uz automatizaciji pojedinih dijagnostičkih postupaka, poput pripreme i pulovanja uzoraka krvnih seruma, ekstrakcije DNK/RNK i izvođenje ELISA testova. Automatizacije je postignuta korišćenjem robota povezanih sa laboratorijskim informacionim sistemom. Obzirom da se u laboratorijama VSI Kraljevo godišnje obradi između 550 000 – 600 000 uzoraka, iskustva stečena u ovoj laboratoriji mogu biti od velikog značaja u budućnosti.