Посета лабораторији “AGRIVALYS 71”

20. Симпозијум епизоотиолога и епидемиолога и 29. Саветовање Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
28. 03. 2018.
Одржани епизоотиолошки састанци
10. 04. 2018.

Посета лабораторији “AGRIVALYS 71”

У периоду од 21. до 23. 03.2018. године, колега, сарадник за вирусологију, Дејан Видановић боравио је у Француској, у посети компанији “BIOSELLAL” у Лиону (Lyion) и лабораторији “AGRIVALYS 71” у Макону (Macon).

Компанија “BIOSELLAL” бави се производњом комплета за детекцију микроорганизама, патогених за људе и животиње, молекуларним дијагностичким техникама. Представници ове компаније боравили су 2017. године у ВСИ Краљево ради консултација у вези развијања нових производа и посета колеге Видановића имала је за циљ наставак тих консултација као и детаљно упознавање са производним програмом и разматрање могућности коришћења дијагностичких комплета ове компаније у нашим лабораторијама.

Посета лабораторији “AGRIVALYS 71” била је прилика да се стекне увид у искуства и начин рада француских колега. У овој лабораторији се годишње обради око 400 000 узорака уз аутоматизацији појединих дијагностичких поступака, попут припреме и пуловања узорака крвних серума, екстракције ДНК/РНК и извођење ELISA тестова. Аутоматизације је постигнута коришћењем робота повезаних са лабораторијским информационим системом. Обзиром да се у лабораторијама ВСИ Краљево годишње обради између 550 000 – 600 000 узорака, искуства стечена у овој лабораторији могу бити од великог значаја у будућности.