Посета Управе за војно здравство Министарства одбране са гостима

Одржани епизоотиолошки састанци
10. 04. 2018.
Експертска мисија у оквиру “tweening” пројекта
27. 04. 2018.

Посета Управе за војно здравство Министарства одбране са гостима

Уочи 20. симпозијуму епизоотиолога и епидемиолога који је одржан од 18. до 20. априла у Врњачкој Бањи, делегација Управе за војно здравство Министарства одбране Републике Србије, посетила је Ветеринарски специјалистички институт Краљево. Делегацију су чинили припадници Центра ветеринарске службе као и њихови гости на поменутом симпозијуму, припадници војне ветеринарске службе из Грчке, Италије, Словеније, Белгије, Норвешке и Велике Британије.

Чланови делегације имали су прилику да се, кроз презентацију, упознају са историјатом института, предметом рада, обимом лабораторијских испитивања, кадровским и опремским ресурсима, најзначајнијим резултатима и сл. Након презентације организован је обилазак лабораторија института.