Регионални састанак у Грузији

Експертска мисија у оквиру “tweening” пројекта
27. 04. 2018.
24. годишњи састанак Националних референтних лабораторија за авијарну инфлуенцу и атипичну кугу живине
17. 07. 2018.

Регионални састанак у Грузији

У периоду од 16.04.-20.04.2018. године др Дејан Видановић је учествовао на регионалном састанку „Regional Meeting to Develop Strategies for Enhancing the Capacities for Detection and Differentiation of Vector/Vector Borne Diseases” који је део MAAE пројекта RER/5/023, „Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools”.

Циљ регионалног састанка је био разматрање капацитета земаља учесница за прикупљање и идентификацију вектора који преносе заразне болести животиња и људи, њихове правилне идентификације, приказ епизоотиолошке ситуације везане за векторски преносиве болести, представљање лабораторијских капацитета и метода (посебно нових) у дијагностици ових болести, прављење листе узрочника болести које ће бити обухваћене овим пројектом и листе вектора који их преносе.