24. godišnji sastanak Nacionalnih referentnih laboratorija za avijarnu influencu i atipičnu kugu živine

Regionalni sastanak u Gruziji
27. 04. 2018.
Poseta predstavnika Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji
25. 08. 2018.

24. godišnji sastanak Nacionalnih referentnih laboratorija za avijarnu influencu i atipičnu kugu živine

Наш колега Дејан Видановић учествовао је на 24. Годишњем састанку националних референтних лабораторија за авијарну инфлуенцу и атипичну кугу живине које се одржала од 10. до 12. јула у Виндзору.

Састанак су органозовали DG SANTE и ЕУ референтна лабораторија за авијарну инфлуенцу и атипичну кугу живине у Виндзору (Велика Британија) са циљем разматрања ситуације у ЕУ али и широм света, као и размене искустава и преиспитивања стандарда и метода за дијагностику ове две болести.

Посебна тема у оквиру радионице била је разматрање искустава стечених током појаве високопатогене и нископатогене авијарне инфлуенце са освртом на вакцинацију и примену програма надзора у популацији живине и дивљих птица.Осим тога на састанку су презентовани резултати међулабораторијског испитивања организованог од стране ЕУ рефернтне лабораторије у коме је Ветеринарски специјалистички институт Краљево, и ове године, остварио одличне резултате.