24. godišnji sastanak Nacionalnih referentnih laboratorija za avijarnu influencu i atipičnu kugu živine

Regionalni sastanak u Gruziji
27. 04. 2018.
Poseta predstavnika Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji
25. 08. 2018.

24. godišnji sastanak Nacionalnih referentnih laboratorija za avijarnu influencu i atipičnu kugu živine

Naš kolega Dejan Vidanović učestvovao je na 24. Godišnjem sastanku nacionalnih referentnih laboratorija za avijarnu influencu i atipičnu kugu živine koje se održala od 10. do 12. jula u Vindzoru.

Sastanak su organozovali DG SANTE i EU referentna laboratorija za avijarnu influencu i atipičnu kugu živine u Vindzoru (Velika Britanija) sa ciljem razmatranja situacije u EU ali i širom sveta, kao i razmene iskustava i preispitivanja standarda i metoda za dijagnostiku ove dve bolesti.

Posebna tema u okviru radionice bila je razmatranje iskustava stečenih tokom pojave visokopatogene i niskopatogene avijarne influence sa osvrtom na vakcinaciju i primenu programa nadzora u populaciji živine i divljih ptica.Osim toga na sastanku su prezentovani rezultati međulaboratorijskog ispitivanja organizovanog od strane EU referntne laboratorije u kome je Veterinarski specijalistički institut Kraljevo, i ove godine, ostvario odlične rezultate.