Poseta kolega Saveznog centra za zdravlje životinja Ruske Federacije

Potpisan ugovor o saradnji sa Fakultetom za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
06. 07. 2022.
Novi cenovnik pojedinih usluga VSI “Kraljevo”
30. 12. 2022.
Potpisan ugovor o saradnji sa Fakultetom za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
06. 07. 2022.
Novi cenovnik pojedinih usluga VSI “Kraljevo”
30. 12. 2022.

Poseta kolega Saveznog centra za zdravlje životinja Ruske Federacije

U periodu od 21. do 26. novembra 2022. godine Veterinarski specijalistički institut “Kraljevo”  ugostio je kolege Aleksandera Sprigina i Andreja Šotina iz Saveznog centra za zdravlje životinja (FGBU “VNIIZŽ”), Vladimir, Ruska Federacija. Cilj posete bio je obuka kolega u oblasti PCR dijagnostike, izolacije i sekvenciranje Capripox  virusa. Poseta je bila i prilika za razmenu znanja i iskustava u epizootiologiji i laboratorijskoj dijagnostici bolesti Kvrgave kože goveda i Afričke kuge svinja. Dogovorena proširenje saradnje u oblasti naučno-istraživačkog rada i u tom smislu objavljivanje više radova u renomiranim međunarodnim časopisima. Gosti iz Rusije imali su priliku da se upoznaju i sa lokalnom kulturom gostoprimstvom kao i da posete znamenitosti poput manastira Žiča i srednjevekovne tvrđave Maglič.

Poseta je realizovana u skladu sa sporazumom o saradnji potpisanom od obe strane 2017. godine.