Najvažnije delatnosti VSI „Kraljevo“ obuhvataju:

 • U oblasti zaštite životinja: pripremu i realizaciju mera preventive, laboratorijsku dijagnostiku, rano otkrivanje, praćenje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja, a posebno zoonoza,
 • U oblasti kontrole namirnica životinjskog porekla, hrane za životinje i vode: laboratorijsku kontrolu higijenske ispravnosti i kvaliteta sirovina, proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje i vode, površinskih i otpadnih voda,
 • Zaštitu životne sredine i veterinarsku sanitaciju (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju),
 • Preventivu i lečenje steriliteta životinja i
 • Promet veterinarskih lekova, vakcine i opreme.

Navedene delatnosti VSI „Kraljevo“ obavlja na području 25 opština jugo-zapadne Srbije (Raški, Rasinski, Moravički i Zlatiborski upravni okrug), koji je dominantno brdsko-planinski. Teritorija ovih opština iznosi približno 15.000 km2 površine, sa oko 1.000.000 stanovnika, na kojoj se nalazi između 20% i 30% stočnog fonda Republike Srbije, u zavisnosti od vrste životinja.

Na epizootiološkim područjima VSI „Kraljevo“ nalazi se raznovrstan i brojan stočni fond. Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku iz 2002. godine, kao i podataka veterinarske službe, na ovom području ima oko 200045 goveda, 462692 ovaca, 230482 svinja, 1397994 živinem 138900 pasa i 30700 konja.

Na ovom prostoru, posebno je značajna živinarska i ovčarska proizvodnja, a na teritoriji pojedinih opština i govedarska i svinjarska.


Ovlašćenja za obavljanje delatnosti

Obezbeđujući uslove za obavljanje pojedinih poslova od prvih godina rada do današnjih dana, VSI „Kraljevo“ je pravo za određene analize ostvarivao dobijanjem rešenja nadležnih ministarstava za obavljanje pojedinih poslova:

 • Rešenje o određivanju preduzeća i drugih pravnih lica koja ispunjavaju uslove za vršenje ispitivanja kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda („Sl.glasnik R.Srbije“ br.16/91);
 • Rešenje o određivanju organizacija koje mogu vršiti ispitivanja zdravstvene i kvalitativne ispravnosti stočne hrane životinjskog porekla i bilja („Sl.glasnik R.Srbije“ br.77/91);
 • Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova za proizvodnju pomoćnih lekovitih sredstava koja se koriste u veterinarskoj medicini (Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br.323-07-00262/92-05 od 12.06.1992) – Odnosi se na proizvodnju Brucela antigena za sporu aglutinaciju;
 • Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova za promet lekova i pomoćnih lekovitih sredstava na veliko koji se koriste u veterinarskoj medicini (Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br.323-07-01110/92-05 od 14.09.1992);
 • Rešenje o određivanju koordinirajućih – referentnih laboratorija (Savezna Republika Jugoslavija – Savezno Ministarstvo za poljoprivredu br.5/004-001/016 od 18.02.1993) Međureginalni veterinarski zavod u Kraljevu se određuje kao referentna laboratorija za KJU-groznicu;
 • Rešenje o ispunjenosti uslova istraživačko razvojne jedinice „Odsek za naučnoistraživački rad“ u sastavu ustanove VSI „Kraljevo“, za obavljanje naučnoistraživačke delanosti radi ostvarivanja opšteg interesa (Ministarstvo za nauku i tehnologiju R.Srbije br. 660-02-182/93-02 od 31.10.1994);
 • Rešenje o ispunjenosti uslova za uvoz i promet lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava koji se upotrebljavaju u veterini, na veliko (Savezna Republika Jugoslavija – Savezno Ministarstvo za privredu – Uprava za zaštitu bilja i veterinarstvo br.3/0-06-026/001 od 12.12.1994);
 • Rešenje o ispunjenosti uslova veterinarske službe za obavljanje određenih vrsta laboratorijskih ispitivanja („Sl.glasnik R.Srbije“ br.28/1995);
 • Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova za promet lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava koji se upotrebljavaju u veterini na malo – veterinarska apoteka u objektu u Kraljevu, ul. Beogradska (Savezna Republika Jugoslavija – Savezno Ministarstvo za poljoprivredu br.6 /0-06-038/001 od 17.12.1996);
 • Rešenje o ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitarnih uslova za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarstvu (Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vosoprivrede Republike Srbije br.323-07-1643/2000-05 od 28.08.2000);
 • Rešenje o ispunjenosti uslova u pogledu kadra, objekta, tehničkih uslova i odgovarajuće opreme i ovlašćenju za obavljanje poslova laboratorijske dijagnostike influence živine i atipične kuge živine u uzorcima patološkog materijala domaćih i divljih životinja primenom seroloških ispitivanja, izolacije, identifikacije i tipizacije virusa (Ministarstsvo poljoprivrede, šumarstva i vosoprivrede Republike Srbije br.323-06-3189/2007-05 od 12.04.2007);

Ovaj status Nacionalne referentne laboratorije za avijarnu influencu atipičnu kugu živine, potvrđuje se svake godine uspešnim rezultatima dobijenim u okviru međulaboratorijskog testiranja organizovanog od strane svetske referentne laboratorije.

 • Rešenje o upisu „Vet.apoteka VSI „Kraljevo“„ u Registar pravnih lica koja obavljaju veterinarsku delatnost (Ministarstsvo poljoprivrede, šumarstva i vosoprivrede Republike Srbije br.323-06-02998/2009-05 od 21.04.2009).