Pregled dokumenata iz kategorije – Javne nabavke. Klikom na naziv dokumenta preuzimate isti.

 

 

Oznaka nabavkeNaziv javne nabavkePoziv za ponudeKonkursna dokumentacijaUgovor
JNMV 2-20Nabavka dobro – Nabavka motornog vozila po principu „staro za novo“ Poziv Dokumenti Odluka o dodeli ugovora
JNMV 1-20Nabavka dobara – Dijagnostički kompleti za realizaciju poslova predviđenih Pravilnikom o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2020 Poziv Dokumenti Odluka o dodeli ugovora

 

 

 

 

 

Oznaka nabavkeNaziv javne nabavkePoziv za ponudeKonkursna dokumentacijaUgovor
JNMV 5-19Nabavka dobro – Nabavka terenskog vozila – ponovljeni postupak Poziv Dokumenti Odluka o dodeli ugovora
JNMV 5-19Nabavka dobro – Nabavka terenskog vozila po principu „staro za novo“ Poziv Dokumenti Odluka o obustavi postupka
JNMV 4-19Nabavka dobara – Nabavka uređaja za određivanje sadržaja proteina po Dumas-u Poziv Dokumenti Odluka o dodeli ugovora
JNMV 3-19Nabavka dobara – Stereomikroskop Poziv Dokumenti Odluka o dodeli ugovora
JNMV 2-19Nabavka radova – radovi na popločavanju i uređivanju kruga Veterinarskog specijalističkog instituta u Žičkoj 32. i 34 Poziv Dokumenti Odluka o dodeli ugovora
JNMV 1-19Nabavka dobara – Dijagnostički kompleti za realizaciju poslova predviđenih Pravilnikom o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019 Poziv Dokumenti Odluka o dodeli ugovora