Dragana Vukićević

Dragana Vukićević

Funkcija: Laborant
Kvalifikacija: vet. tehničar
Odeljenje: Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku, Zaposleni