Kazimir Matović

Kazimir Matović

Funkcija: Šef odeljenja
Odeljenje: Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku, Zaposleni

dr sci. vet. med. Kazimir Matović

Specijalista uže specijalnosti iz mikrobiologije namirnica
Oblast – Mikrobiologija (Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla)