Marko Dmitrić

Marko Dmitrić

Funkcija: Šef odeljenja
Odeljenje: Odeljenje za ispitivanje sirovina animalnog porekla, hrane i vode, Zaposleni

dr sci. vet. med. Marko Dmitrić