U okviru ovog odeljenja obavljaju se poslovi praćenja epizootiološke situacije, organizacije i sprovodjenja Programa mera zdravstvene zaštite životinja, učešća u sprečavanju, ranom otkrivanju, predlaganju prvih mera kontrole, suzbijanju i iskorenjivanju zaraznih i parazitskih bolesti životinja koje su obavezne prijavljivanju, kao i epizootiološke analitike. Pored sekcija i patoanatomskih pregleda koje se obavljaju na terenu i u sekcionoj sali instituta, u postupku osnivanja je patohistološka laboratorija. Stručnjaci ovog odeljenja učestvuju u rešavanju i drugih brojnih zdravstvenih problema reproduktivne, tehnološe i druge prirode.

Zaposleni u odeljenju:
[wmts id=“3584″]