U okviru ovog odeljenja obavljaju se poslovi praćenja epizootiološke situacije, organizacije i sprovodjenja Programa mera zdravstvene zaštite životinja, učešća u sprečavanju, ranom otkrivanju, predlaganju prvih mera kontrole, suzbijanju i iskorenjivanju zaraznih i parazitskih bolesti životinja koje su obavezne prijavljivanju, kao i epizootiološke analitike. Pored sekcija i patoanatomskih pregleda koje se obavljaju na terenu i u sekcionoj sali instituta, u postupku osnivanja je patohistološka laboratorija. Stručnjaci ovog odeljenja učestvuju u rešavanju i drugih brojnih zdravstvenih problema reproduktivne, tehnološe i druge prirode.

Zaposleni u odeljenju:

dr sci. vet. Zoran Debeljak, vet.spec.

Šef odeljenja
dr sci. vet. Zoran Debeljak, vet.spec.

Šef odeljenja

+381.36.361.361 lok. 110

mr sci. vet. med. Aleksandar Tomić

Saradnik za epizootiologiju
mr sci. vet. med. Aleksandar Tomić

Saradnik za epizootiologiju

+381.36.361.361 lok. 20
dummy

Nikola Vasković, mr sci.vet.med.

Saradnik za patologiju
dummy
Nikola Vasković, mr sci.vet.med.

Saradnik za patologiju

+381.36.361.361 lok. 20