U ovom odeljenju se obavljaju: finansijsko računovodstveni poslovi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, prate i primenjuju materijalno finansijski propisi i normativna akta, sastavljaju godišnji i periodični obračuni, izvršavaju odluke organa instituta, informiše direktora i organe upravljanja o poslovanju instituta, obrađuje statističke i druge ekonomsko finansijske izveštaje koji se dostavljaju raznim korisnicima.

Zaposleni u odeljenju:
[wmts id=“3587″]