U okviru ovog odeljenja vrši se ispitivanje higijenske ispravnosti i kvaliteta sirovina i namirnica animalnog porekla, kvaliteta stočne hrane na sve parametre predviđene Pravilnikom o kvalitetu, higijenske i hemijske ispravnosti vode za piće i hemijske analize otpadnih voda.

Zaposleni u odeljenju:
[wmts id=“3846″]