Prevashodna uloga ovog odeljenja je angažovanje u postupku suzbijanja zaraznih bolesti životinja po nalogu i za račun ministarstva poljoprivrede.

Pored toga odeljenje za zaštitu životne sredine sprovodi veterinarsko-sanitarne mere u stočarskim objektima, objektima za proizvodnju i skladištenje stočne hrane, klanicama i mlekarama.

Poslove sanitacije i kontrole štetočina obavljamo i u oblasti komunalne higijene što podrazumeva tretman javnih i slobodnih površina, objekata prehrambene industrije, ugostiteljskih objekata, magacinskih prostora, industrijskih postrojenja, domaćinstava, individualnih stambenih jedinica.

Odeljenje je osposobljeno za pružanje konsultantskih usluga u oblasti kontrole populacije pasa lutalica.

Zaposleni u odeljenju:

[wmts id=“3835″]