Veterinarski specijalistički institut je među vodećim ustanovama u Republici Srbiji u oblastima dijagnostike, suzbijanja i nadzora zaraznih i parazitskih bolesti životinja, laboratorijskim ispitivanjima i uzorkovanju hrane, hrane za životinje, komponenti za njihovu proizvodnju, vode i otpadne vode, skladištenju i isporuci lekova, bioloških i medicinskih sredstava namenjenih za upotrebu u veterini, kao i edukaciji i stručnoj obuci naših korisnika.

Kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga, razumevanje i ispunjavanje potreba i očekivanja naših korisnika i svih zainteresovanih strana, su prioriteti koje ćemo postići:

  • Visokim nivoom kvaliteta svih usluga, uključujući i standardnu laboratorijsku uslugu koja se sastoji od uzorkovanja, planiranja i izvođenja ispitivanja, obradi rezultata i dostavljanju izveštaja, koje pružamo našim korisnicima i Ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva,
  • Stalnim poboljšanjem kvaliteta usluga kao i kontinuiranim radom na edukaciji naših korisnika, uz smanjenje troškova i poštovanje važećih zakona i propisa,
  • Održavanjem i poboljšanjem znanja organizacije i svesti svih zaposlenih kroz odgovarajuće obuke, kao i povećanjem njihove motivacije za rad kroz poboljšanje uslova rada i životnog standarda, kao i negovanja međuljudskih odnosa,
  • Primenom principa dobre laboratorijske prakse (GLP)
  • Uspostavljanjem efikasne komunikacije sa eksternim i internim zainteresovanim stranama, a u cilju što bolje međusobne razmene informacija, kao i provere kompetentnosti naše laboratorije,
  • Izgradnjom stabilnih i čvrstih partnerskih odnosa sa isporučiocima proizvoda i usluga, opreme, dijagnostičkih sredstava, kroz razvijanje međusobnog poverenja, i kontinuirane razmene znanja i iskustava,
  • Održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na standardima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO/IEC 17025:2017.
  • Prepoznavanjem rizika i sprovođenjem mera za smanjenje njihovog uticaja na našu organizaciju, odnosno korišćenjem prilika za unapređenje poslovanja,
  • Afirmisanjem liderstva kao jednog od principa rukovođenja.

Svi rukovodioci u institutu su ovlašćeni i odgovorni za dosledno sprovođenje ove politike i uključivanje svih zaposlenih u njenu realizaciju, kao i za održavanje i neprekidno poboljšavanje našeg sistema menadžmenta kvalitetom.

Svi zaposleni u institutu su odgovorni da obavljaju aktivnosti i donose odluke u skladu sa ovom politikom kvaliteta.

Za tumačenje i upoznavanje zaposlenih sa ovom politikom i dokumentacijom sistema kvaliteta odgovoran je Rukovodilac kvaliteta.