Odeljenje za epizootiologiju, klin. patologiju, reprodukciju i patološku morfologiju