Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku

13. 11. 2022.

Kazimir Matović

dr sci. vet. med. Kazimir Matović Specijalista uže specijalnosti iz mikrobiologije namirnica Oblast – Mikrobiologija (Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla)
13. 11. 2022.

Aleksandar Žarković

mr sci. vet. Aleksandar Žarković, vet. spec. Magistar veterinarskih nauka Oblast Mikrobiologija sa imunologijom