Odeljenje za uzorkovanje, prijem materijala, sterilizaciju i pripremu podloga