Vrsta uzorka: kl. materijal


° Pregled na trihinelozu metodom kompresije ® 
° Pregled na trihinelozu metodom digestije ® 
° Pregled pčela na varozu (mikroskopski) ® 
° Pregled pčela na nozemozu (mikroskopski) ® 
° Koprološki pregled-nativan 
° Nativni preparat na kokcidije 
° Određivanje jačine invazije (kvanti. metodom sedimentacije i flotacije) 
° Pregled krvnih razmaza 
° Pregled kutanih isečaka na ektoparazite 
° Pregled na ektoparazite živine 
° Determinacija parazita iz digestivnog trakta
° Determinacija paramfistomida po metodi Nesmark 
° Pregled na prisustvo parazita u mesu 
° Trihineloza – IF sa titracijom 
° Determinacija parazita
° Pregled pčela na tropilelozu 
° Pregled pčela na etiniozu 
° Dijagnostika toksoplazmoze – IF sa titracijom 
° Dijagnostika ehinokokoze – IF sa titracijom 
° Pregled uzoraka krvi na dirofilariozu 
° Pregled uzoraka krvi pasa na babezielozu i erlihiolozu 
° Pregled pčela na akarozu (mikroskopski) 


® – akreditovana