Još jedan doktor nauka u Veterinarskom specijalističkom institutu „Kraljevo“

Poseta Federalnom istraživačkom centru za virusologiju i mikrobiologiju (FCIViM) Pokrov i Samara
05. 10. 2018.
Poseta Federalnom istraživačkom centru za virusologiju i mikrobiologiju (FCIViM) u Pokrovu
21. 06. 2019.
Poseta Federalnom istraživačkom centru za virusologiju i mikrobiologiju (FCIViM) Pokrov i Samara
05. 10. 2018.
Poseta Federalnom istraživačkom centru za virusologiju i mikrobiologiju (FCIViM) u Pokrovu
21. 06. 2019.

Još jedan doktor nauka u Veterinarskom specijalističkom institutu „Kraljevo“

Na katedri za Higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla, Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, DVM Marko Dmitrić, specijalista higijene i tehnologije hrane, odbranio je 21.3.2019. doktorsku disertaciju pod nazivom „Detekcija salmonela vrsta i karakterizacija Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium poreklom iz lanca hrane“.